Primotronic d.o.o. u potpunosti poštuje privatnost ličnih podataka posetilaca naših Internet stranica, svi podatci prikupljeni su isključivo dobrovoljnim dostavljanjem od strane korisnika.

Naša obaveza zaštite podataka

Primotronic d.o.o. neće niti u kojem slučaju prikupljene podatke zlorabiti, iznajmiti, posuditi, prodati ili staviti na raspolaganje trećim pravnim i fizičkim licima bez Vašeg izričitog pristanka, osim u slučajevima kada je to potrebno radi izvršavanja naših zakonskih obaveza, u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite Vašeg života ili telesnog integriteta, a Vi niste u mogućnosti dati svoj pristanak za obradu Vaših ličnih podataka, u slučajevima kada ste Vi sami objavili te podatke, u slučajevima kada je uključenost druge strane neophodna za ispravno funkcionisanje stranica. U takvim slučajevima, a pre dostave ličnih podataka, druga strana se Primotronic doo obavezuje na čuvanje poslovne tajne, u slučaju eventualne prodaje ili prenosa interesa Primotronic doo.

Za šta koristimo Vaše podatke

Lične podatke tražimo od Vas u svrhu:
  • zakonskog poslovanja
  • što efikasnijeg odgovaranja na Vaše zahteve (upiti, narudžbe itd)
  • kvalitetne tehničke podrške
  • promidžbe naše ponude i usluga
  • statističke analize i obrade podataka za potrebe Primotronic doo
  • mogućnosti slanja tiskovina, letaka i ostalih propagandnih materijala
  • U svakom trenutku korisnik može zatražiti pregled svih podataka, njihovo rešavanje, osvežavanje ili brisanje.

Vaš pristanak

Ostavljanjem podataka na ovim Internet stranicama korisnici su pristali na njihovo korišćenje od strane Primotronic doo i primanje email poruka, svaki korisnik se može u bilo kojem trenutku odjaviti sa liste primaoca koristeći sadržaj email poruke ili slanjem zahteva za izuzeće s liste za slanje, preko ovih internet stranica.