Hummel – Kablovske uvodnice, Kružni konektori, Oprema za zaštitu kablova