HUMMEL KABLOVSKE UVODNICE ZA SPECIJALNE NAMENE

HUMMEL KABLOVSKE UVODNICE ZA SPECIJALNE NAMENE

hummel sr

Serija VariaPro Hummel kablovskih uvodnica namenjena je upotrebi u zahtevnim i specijalnim slučajevima. Uvodnice VariaPro serije zadovoljavaju sve standarde zaštite od požara i podnose ekstremno niske i vrlo visoke temperature, hemikalije i kiseline.

      
VariaPro Temp                                       VariaPro FKM                                VariaPro Rail


HSK-INOX-HD                                                                           HSK-INOX-HD-Pro

 

POGLEDAJTE CELOKUPNU HUMMEL PONUDU