Ponuda

Primotronic d.o.o. prodaje isključivo proizvode iz važećih kataloga preduzeća Harting. Svaki proizvod u katalogu označen je kataloškim brojem i količinom proizvoda u jedinici pakovanja u kojoj isporučujemo proizvode

Naručivanje

Proizvodi se mogu naručiti telefonom, poštom, telefaksom, e-mailom ili  dolaskom u sedište preduzeća. Ne postoji minimalna vrednost porudžbine, jedino ograničenje je jedinica pakovanja.

Cene

Cene izražene u dinarima RSD  FCO sedište preduzeća Primotronic d.o.o. su neto vrednosti bez poreza na dodatnu vrednost. Primotronic  vodi  politiku stabilnih cena, ali zadržava pravo promene ako se odnos EUR/RSD promeni više od 3% ili ukoliko se promene tržišni uslovi nabavke proizvoda, molimo Vas da cene proverite pismenim ili telefonskim upitom pre Vaše porudžbine.

Plaćanje

Virmanski  po računu/ponudi (predračunu)

Isporuka

Sve porudžbine koje se prime do petka u 11,00 sati biće isporučene u roku od 7-10 dana. Naručeni proizvodi mogu se preuzeti lično ili mogu biti poslani poštom ili kurirskom službom  na  trošak i odgovornost kupca. Za pojedinačne, hitne isporuke izvan nedeljnog  ritma naručivanja zaračunavamo kompletne transportne troškove koji nastaju tom isporukom.

Garancija

Garantni rok na sve proizvode je minimalno 12 meseci. Ne odgovaramo za nenamensku upotrebu proizvoda, slučajna ili namerna oštećenja proizvoda napravljena od strane   kupca ili krajnjeg korisnika. Osiguravamo servis kupljenih proizvoda u garantnom i van garantnom roku.

Reklamacije

Kupljenu robu prilikom preuzimanja obavezno prekontrolisati. Ukoliko iz opravdanih razloga kupac želi vratiti robu mora tražiti odobrenje, te moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:
  • biti u originalnom, neoštećenom pakovanju
  • proizvod je bio direktno poslan iz Primotronica
  • prošlo je manje od 15 dana od prijema proizvoda
U slučaju pogreške u katalogu zamenićemo proizvod ili vratiti sredstva ako je proizvod plaćen, a daljnju odgovornost ne možemo preuzeti. Zadržavamo pravo odstupanja opisa proizvoda i fotografije u katalogu zbog kontinuiranog usavršavanja proizvoda. Pogrešno naručenu robu ne zamjenjujemo.

Tehnička podrška

Za proizvode iz kataloga nudimo besplatnu tehničku podršku.