Svako korišćenje www.primotronic.co.rs podložno je uslovima korišćenja opisanim u ovom dokumentu.

Primotronic d.o.o. će nastojati da se na navedenoj stranici uvek pronalaze tačni i najsvežiji podaci.

Svi korisnici Primotronic Internet stranica sadržaj koriste na ličnu odgovornost.

Primotronic d.o.o. nije odgovoran za direktne, indirektne, slučajne, posledične ili kaznene štete nastale korišćenjem, pristupom ili nemogučnošću korišćenja www.primotronic.co.rs Ili zbog nastalih grešaka ili nepotpunosti sadržaja.

Primotronic d.o.o. zadržava pravo izmene uslova korišćenja, prestanka postojanja i rada svih ili bilo kojeg dela Internet stranica u bilo kojem trenutku. Promene stupaju na snagu u trenutku delovanja na www.primotronic.co.rs.

Uslovi korišćenja primenjuju se do raskida od strane Primotronic doo ili korisnika u bilo kojem trenutku prestankom korišćenja ovih Internet stranica.

Nisu dozvoljene sve delatnosti objavljivanja, ispravljanja, otuđivanja te neovlaštenog administriranja www.primotronic.co.rs osim osobama ili preduzećima ovlaštenim od strane Primotronic doo..